top of page

אמנות

אלף בית של חוה

במשך למעלה מארבעה עשורים אני חוקרת את מהותי כאישה, כישראלית, כאוסטרית, באמצעות צילום עצמי. בתערוכה אלף בית של חוה, צילמתי את עצמי תוך מסע חיפוש אחר זהות ארכיטיפית, אשר מקיימת דו שיח פנימי עם הסביבה הטבעית והאנושית. באמצעות הצילום אני יוצאת למסע של התחברות בזמן. אני מגלמת את הדמויות, התקוות והחלומות במעגל החיים, מלידה, דרך בגרות, זקנה, מוות ולידה מחדש

התחברות" - 1987-2000"

סדרה של צילומים בשחור לבן שצולמו בין 1987 ו- 2000 בהם צלמתי את עצמי כבמסע חיפוש אחר זהות ארכיטיפית אשר מקיימת דו-שיח פנימי ועם הסביבה הטבעית והאנושית, לעתים הרמוני ולעתים דרמטי. זהו מסע בזמן במובן הקיומי, מסע של התחברות למעגלהחיים :לידה, הולדה, וחזרה לאמא אדמה

מיצב הספירלה 2005

מיצב ספירלה שעשיתי תוך שימוש באבני המקום. ובמרכזו בור מים בן מאות שנים. נמצא ליד "זמן מדבר" בערד. הוצג במסגרת כנס י.ה.ת -האיגוד הישראלי לתרפיה ע”י יצירה והבעה: "המדבר" 2005

 

http://zmanmidbar.net/well

"מיצג "שפת האדמה

הוצג במסגרת יום כדור הארץ 2007 ברחבת הסינימטק בת"א.דורית בנתה מנדלה בצורת ספירלה מ-360 גזעי עצים שרופים
(תוצר נלווה למלחמת לבנון) ו 360 שתילים של עצים צעירים מיערות קק"ל.
במרכז הספירלה, הוצבו חמישה כדים ובהם: מים זורמים, אש בוערת, רוח, אדמה, והזנה (פירורי לחם ליונים).
ובנקודת הבינדו של הספירלה, המנדלה, ישבה אמה וציירה.

LEVKA ORI

"ארכיאולוגיה של הדמיון, לבקה אורי" ברוז,  בלגיה,  2010, תערוכה קבוצתית, פרוייקט אמנים שנוצר בכרתים בקיץ 2008

Please reload

bottom of page