top of page

התחברות

סדרה של צילומים בשחור לבן שצולמו בין 1987 ו- 2000 בהם דורית מצלמת את עצמה כבמסע חיפוש אחר זהות ארכיטיפית

אשר מקיימת דו-שיח לעתים הרמוני ולעתים דרמטי, עם עצמה ועם הסביבה הטבעית והאנושית.
זהו מסע בזמן במובן הקיומי, מסע של התחברות למעגל החיים :לידה, הולדה, וחזרה לאמא אדמה.

bottom of page