top of page

הצעות לשימוש בקלפים

 

 • איזה יד הייתם מושיטים, איזה יד הייתם רוצים לקבל/ ללחוץ/ לחבק.

 • בחרו קלף המתאים לחלום שאתם רוצה להגשים.

 • בחרו קלף המייצג החלטה שאתם יכולים לקבל בקשר לחייכם.

 • בחרו שלושה קלפים המייצגים תכונות המאפיינות אתכם,  וקלף נוסף של תכונה המעוררת בכם הרגשה לא נוחה.

 • בחרו שלושה קלפים המתארים את מצבכם בעבר, בהווה ובעתיד.

      תארו את המתגלה דרך היד.

 • בחרו חמישה קלפים, ערכו  לפי סדר המתאים לכם ותארו את הסיפור הנוצר.

 • בחרו שלושה קלפים המייצגים שלושה אנשים משמעותיים לכם.

 • ספרו על החיבור שלכם אתם, ובאיזו צורה הם נגעו בחייכם.

 • בחרו שני קלפים המייצגים תחושות שונות המתקבלות ממגע הידיים המצולמות.

 • הביעו את ההרגשה במלל, בצליל, בתנועה או בצבע.

 • בחרו קלף גלוי המייצג שאלה המעסיקה אתכם, וקלף נסתר.     

      התבוננו, ושתפו מה המסר העולה מהקלף הנסתר שבחרתם.

סדנת יום הולדת

סדנת יום הולדת

מפגש זוגי

מפגש זוגי

העצמה

העצמה

סדנה מכנס יהת 2012 ירושלים

סדנה מכנס יהת 2012 ירושלים

מסע נשי הודו 2013

מסע נשי הודו 2013

מסע נשי הודו 2013

מסע נשי הודו 2013

סדנה מכנס יהת 2012 ירושלים

סדנה מכנס יהת 2012 ירושלים

סדנה מכנס יהת 2012 ירושלים

סדנה מכנס יהת 2012 ירושלים

סדנת יום הולדת

סדנת יום הולדת

סדנה מכנס יהת 2012 ירושלים

סדנה מכנס יהת 2012 ירושלים

סדנת יום הולדת

סדנת יום הולדת

מסע נשי הודו 2013

מסע נשי הודו 2013

סדנה מכנס יהת 2012 ירושלים

סדנה מכנס יהת 2012 ירושלים

סדנת מועדון ארוחת בוקר

סדנת מועדון ארוחת בוקר

סדנת יום הולדת

סדנת יום הולדת

סדנת יום הולדת

סדנת יום הולדת

סדנת מועדון ארוחת בוקר

סדנת מועדון ארוחת בוקר

סדנת יום הולדת

סדנת יום הולדת

עם מיכה ברעם

עם מיכה ברעם

סדנת יום הולדת

סדנת יום הולדת

סדנה מכנס יהת 2012 ירושלים

סדנה מכנס יהת 2012 ירושלים

bottom of page